بیست و یکم اردیبهشت ختنه سوران امیرکوشان

سلام 

بالاخره مرجان جون بعد از نزدیک سه ماه تصمیم گرفتن آقازاده رو ببرن ختنه کنن. بعد از کلی تحقیق و استشاره و استخاره به این نتیجه رسیدیم که روش حلقه ای خیلی بهتر از سنتیه و دردو خونریزیش کمتره و ساعت 11 صبح آقا کوشانو ختنه کردن. ظهر مهمون داشتیم بعد از رفتن ایشون با گل و کادو رفتیم دیدن آقا کوشان. عزیزدلم خواب بود. اصلا نا نداشت. سه تا عروسک خریدیم دوتا برای امیرکوشان و یکی برای هلنا. هلنای عزیزم میگفت اینا مال امیل کوشانه. وقتی هم میخواستیم برگردیم میخواست سه تاشو با خودش بیاره خونه. ولی وقتی باهاش حرف زدم قبول کرد و با عروسک خودش برگشتیم خونه. شام هم خونه دایی جون موندیم و خلاصه حسابی زحمت دادیمماچبای بای

/ 0 نظر / 11 بازدید