/ 8 نظر / 28 بازدید
ساناز

مامان زهرا چرا دیر آپ میشی دلمون واسه هلنا تنگ میشه عکسای جدید بزار [قهر][ناراحت]

مامانی

دستت درد نکنه .

پارمیدا

سلام دوست عزیز________$$_________$$$ _____________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ _آپم_________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ _____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_______$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°______$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بیااااااا______€_________________$$$$ _____________€._______________ $$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ __________€€€€€€€._..-♥*°*♥-.._ ~~~*°*~~~ ~~~ _..-♥*°*♥-

مامان مائده و مهدیار عسلی

سلام عزیزم ممنون که به ما سر میزنید .هلنا جونم چطوره؟از مریضیش ناراحت شدم و امید وارم هرچه زودتر سلامتیشو بدست بیاره.ولی دکتر مهدیار واقعا عالیه اگه تونستید یه دفعه ببریدش و.امتحان کردنش ضرر نداره.بوس واسه هلنا جون[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] دکتر فرهاد پژنگ .خیابان توحید. چهار راه پلیس کنار داروخانه یه مجتمع پزشکیه طبقه چهارم

عالمه مامان امیرحسین

0000____________من آپم___ __777____________ ______0000_______________________77777____________ ____00000___گذری_______________7777777_____________ ___00000______________________777777777___________ __000000____________77777777777777777777777777777_ _0000000___نیم نگاهی___7777777777777777777777777___ _0000000_________________777777777777777777_______ _0000__00_________________77777777777777777_______ _0000__00000000__________777777777_777777777______ _000000000000___________7777777_______7777777_____ __0000000000___________77777_____________77777____ ___0000_000000________777___________________777___ ____00000_______0____________0000_________________ ______000000__00000______000000_______________ ________000000000000000000000_____________________

ساناز

ای مامان زهرا پس عکسای من کو(اینو از طرف هلنا نوشتم) [عصبانی][کلافه]