اولین مهمانی

پنجشنبه 18 خرداد درست وقتی هلنا دو هفتش بود برای ناهاررفتیم خونه مامان امیر که  هلنا رو ببینن . اونجاهم یه قضایایی داشتیم بامحمدحسین پسر عموی هلنا که هنوز  2 سالش تموم نشده بود همش منتظر یه فرصت بود که بیاد طرف هلنا،فکر میکرد عروسکه و من همش دلواپس بودم.. تا میومد جلو باهاش کلی حرف میزدم که به به چه پسری، آفرین که میخوای نی نی رو ناز کنی، نی نی هم خیلی تورو دوست داره و ...تا از نقشه ای که توی سرشه منصرف بشه ولی فایده ای نداشت. چون من تازه کار بودم همش باید هلنا رو نگاه میکردم و بهش شیر میدادم که نپره توی گلوش . موقع شیر دادن که حواسم به هلنا بود محمد حسین از فرصت استفاده میکرد یا پای هلنا رو میکشید یا میخواست انگشتشو بکنه تو چشم نی نی یا نیشگونش میگرفت خلاصه کلی اعصابم خورد شده بود و خسته شده بودم. در عوض امیر مسعود پسرعمه هلنا که یه سال از محمد حسین بزرگتر بود آنچنان با ملاطفت با هلنا حرف میزد و نازش میکرد که همه تعجب میکردن.
شب که شد تصمیم گرفتیم بریم بالا خونه خودمون بخوابیم. وای چشمتون روز بد نبینه هلنا تا خود صبح جیغ کشید منم برا اینکه باباجون امیر بیدار نشه هلنا رو بردم توی حال. اینقدر بی قراری میکرد که بهم فرصت نمی داد برم براش شورو شیرینی چیزی بیارم یاحتی خودم یه لیوان آب بخورم بالاخره موقع طلوع آفتاب خوابیدیم. مامان امیر گفتن صداش پایین میومد ولی چون نگفتی ما گفتیم شاید اینجوری راحت تری نیومدیم بالا پیشت. ولی اینجا من مطمئن شدم که دادن شیر با استرس خیلی روی بچه تاثیر میزاره.
ظهر ناهار رفتیم پایین و این بار شب پایین خوابیدیم، عمه جونم پایین بودن خلاصه همگی دور هم بودیم. دوباره هلناشب نخوابید ولی این بار نزدیکای صبح مامان امیر اومدن و هلنا رو نگه داشتن تامن بخوابم ولی بازم من خوابم نمی برد.

صبح خاله جون که به خاطر دیدن هلنا اومده بود اصفهان زنگ زد که دلمون برای هلنا تنگ شده و دیگه بیا. منم که نمیتونستم خودم برم خاله جون و همسرش اومدن دنبالمون. تارسیدیم خونه مامانی هلنا رو بردیم حمام ، ناهار خوردیم و خوابیدیم.

/ 0 نظر / 36 بازدید